head


АУДИОПРОПОВЕДИ
Всичките аудиопроповеди, а и много други, слушайте отсега нататък на
www.bhbc.bg


Можете да слушате записите директно с вашия PC плейър като кликнете върху линка с левия бутон на мишката
(с известно забавяне, в зависимост от скоростта на трансфера), или да ги сваляте с десен бутон и Save Target As...
Към някои от проповедите има файл-презентация (MS Powerpoint, PPT).
(Последно добавените записи са в началото на списъка)


>>> Постът - мощно оръжие срещу стреса, Ив. Вълков
>>> Възпитание на децата за борба със злото - I част (на руски), Ив. Вълков
>>> Възпитание на децата за борба със злото - II част (на руски), Ив. Вълков
>>> Белези за истинско кръщение в Светия Дух, PPT-презентация, Ив. Вълков
>>> Съдът над вярващия, Е. Вълков
>>> Възкресението, Ив. Вълков
>>> Тарикат ли си?, Е. Вълков
>>> Неверието, Й. Пеянски
>>> Стресът, Ив. Вълков
>>> Увереност, А. Калтакчи
>>> Весели се в Господа, Й.Пеянски
>>> Избор на брачен партньор, Ив. Вълков
>>> Привързаност, А. Калтакчи
>>> Не отклонявай пътя на Христос!, Ив. Вълков
>>> Плътският християнин, Ив. Вълков
>>> Духовното опиянение, Ем. Вълков
>>> Пост чрез съразпятие, Ив.Вълков
>>> Почитай Господа! I, Ив.Вълков
>>> Почитай Господа! II, Ив.Вълков
>>> Чуйте Господ, Й.Пеянски
>>> Верността II, Ем.Вълков
>>> Талантите, Н.Ужаков
>>> Нежността на Христос, Й.Пеянски
>>> Верността I, Ем.Вълков
>>> Презрение към Бога, Й.Пеянски
>>> Предателството, Ем.Вълков
>>> Поклонението, Ем.Вълков
>>> Вижте Господ, Й.Пеянски
>>> Господните пророци, Н.Ужаков
>>> "И го обикна като собствената си душа", Ал.Калтакчи
>>> Осезайте Господ, Й.Пеянски
>>> Вкусете Господ, Й.Пеянски
>>> Силата на Словото, П.Балатски
>>> Следвай Ме!, С.Дебелински
>>> Закоравяването на сърцето, А.Бодуров
>>> Божието време, В.Велчев
>>> Кръщението, Ив.Вълков
>>> Живата вода, Й.Пеянски
>>> "Пазете себе си от идоли", Ив.Вълков
>>> "Блажени скърбящите", Сл.Фурника
>>> Изцеление от страха, Ив.Вълков
>>> Малодушието, А.Калтакчи
>>> Какво ще стане с този свят?, Й.Пеянски
>>> Изцелението на душата II, Ив.Вълков
>>> Последствията от греха (младежки лагер'09), Ем.Вълков
>>> Доверието в Бога(младежки лагер'09), А.Александров
>>> Изцелението на душата, Ив.Вълков
>>> Пътят на отстъплението III-аудио, PPT-презентация, Ив.Вълков
>>> Доволен или роптаещ?, А.Калтакчи
>>> Вяра и виждане, Ив.Вълков
>>> Да оцениш милостта, Ив.Вълков
>>> Родените или Раждащият?, Ив.Вълков
>>> Магията на PC-игрите, Слави Фурника
>>> Магията на Интернета-аудио, PPT-презентация, Й.Пеянски
>>> Лицемерието, А.Калтакчи
>>> Знаеш ли кой си?, В.Велчев
>>> Благодарността,А.Калтакчи
>>> Пътят на отстъплението II-аудио, PPT-презентация, Ив.Вълков
>>> Лъжата, Й.Пеянски
>>> "Каквото посееш, това ще пожънеш", Ем.Вълков
>>> Спазвай поляритета, Й.Пеянски
>>> Компромисът (младежки семинар в Русе), А. Калтакчи
>>> В чистотата е силата (младежки семинар в Русе), Н. Ужаков
>>> "Купуване и продаване" (младежки семинар в Русе), Ем. Bълков
>>> Авторитетът на действения сътрудник I и II , Ив.Вълков
>>> Духовна зрялост чрез правилно подражание, Ив.Вълков
>>> МОЯТ Бог, МОЯТА църква, Ив.Вълков
>>> Истинският пост, Ив.Вълков
>>> Любов от всичката си сила, Ив.Вълков
>>> Вяра и мисловен процес, Ив.Вълков
>>> Възкресението на духа, Ив.Вълков
>>> Свободата на съвестта, Ив.Вълков
>>> Познаването на Бога, А.Калтакчи
>>> Светлината на света, Й.Пеянски
>>> Законът за греха и за смъртта, Й.Пеянски
>>> Книгата на мъдростта, Й.Пеянски
>>> Плодът на Духа - любов, част първа, Й.Пеянски
>>> Плодът на Духа - мир, Й.Пеянски
>>> Грехът, пет части в ZIP-файл, Й.Пеянски
   
   


начало | екип | архив | за контакт | вие пишете | връзки 


2005-2014 © web master